Tehnički podaci

Dužina trupa 10.00 m
Ukupna dužina 12.30 m
Dužina vodene linije 9.65/11.20 m
Širina trupa 4.20 m
Ukupna širina 4.50 m
Gaz 0.42/0.85 m*
Istisnina punog broda 4000 kg
Vodeni balast 700 L
Tank goriva 200 L
Tank vode 200 L
Visina jarbola iznad v.l. 13.60 m
Visina s položenim jarbolom 2.80 m
Glavno jedro 26 m2
Palubni samopreletni flok 21 m2
Pramčano jedro (2x Code Zero) 43 m2
Površina jedara u vjetar 47 m2
Površina jedara kod bočnog vjetra 69 m2
Površina jedara niz vjetar 86 m2
I 12.45
J 5.60 m
P 10.90 m
E 3.40 m
Nazivna snaga solarnih ploča 1500 W
Snaga hidrodinamičke regeneracije 2000 W
Kapacitet akumulatora 20 kWh
DC generator 48V 6 kW
Električni pod motori 2x 10 kW
Kapacitet desalinizatora 60 L/h
Pumpa vodenog balasta (2x) 120 L/min
* kod 35 stupnjeva nagiba

Tehnički detalji

Energetski balans

Polarni dijagram

Krivulja stabiliteta

Sponzori

HReko 1ooo je je praktički karbon neutralni brod koji u svom konceptu sadrži neke revolucionarne ideje i rješenja. Inovativni i nekonvencionalni dizajnerski pristup rezultirao je plovilom koje posjeduje brojne osobine koje iskusni nautičari cijene. U tri riječi to su: komfor, sigurnost i visoke performanse pod jedrima. Prototip jedrilice je u završnoj fazi gradnje. Ako vam je projekt HReko interesantan i u njemu bi htjeli participirati u ulozi partnera, brodograditelja, investitora ili sponzora molimo Vas da nas kontaktirate. Zahvaljujem prijateljima koji su mi do sada pomogli u ostvarivanju projekta Hreko: Steve Petrushka, Miljenko Jurasić, Leo Kvarantan, prof. Kai Bernsmann, Sergio Stojnić, Igor Šepić

 

Kontakt