Pomična snast

HReko je prvenstveno zamišljen za iskusnije jedriličare starije dobne skupine, minimalan broj posade ili samce koji žive brod i more. Snast i rukovanje jedrima su optimalizirana za jednostavnije i sigurnije jedrenje niz vjetar. Plitko krojeno glavno jedro visokih perfomansi i samopreletno palubno letno jedro služe za efikasno jedrenje u jači vjetar a isto tako (uz asistenciju elektromotora) kod slabih vjetrova iz pramčanog sektora. Po bonaci brod može ploviti brzinom od 3-4 čvora samo na električnu energiju koju 9 m2 modernih …

 

Vidi cijeli tekst

Pomična snast

HReko je prvenstveno zamišljen za iskusnije jedriličare starije dobne skupine, minimalan broj posade ili samce koji žive brod i more. Snast i rukovanje jedrima su optimalizirana za jednostavnije i sigurnije jedrenje niz vjetar. Plitko krojeno glavno jedro visokih perfomansi i samopreletno palubno letno jedro služe za efikasno jedrenje u jači vjetar a isto tako (uz asistenciju elektromotora) kod slabih vjetrova iz pramčanog sektora. Po bonaci brod može ploviti brzinom od 3-4 čvora samo na električnu energiju koju 9 m2 modernih solarnih ploča upijaju iz sunčevih zraka.

 

Kompletno jedrilje HReka sastoji se od tri jedra koja su permanentno na snasti. To su glavno jedro od 26 m2 s letvicama po cijeloj dužini, koje se spušta/skraćuje namatanjem u bum. Zatim samopreletno palubno letno jedro koje se skraćuje namatanjem. Treće jedro je dvoslojna genova koja u svom kroju ima izraženu komponentu Code Zero jedra. Normalno se koristi kao i svaka rol genova samo se sastoji od dva sloja, dva tanja jedra.

 

Bit koncepta je pomični jarbol s bazom na traverzi (poprečnoj gredi) koji je smješten iza polovice broda da pogoduje jedrenju niz vjetar. Princip traverse omogućuje da se jarbol može jednostavno nagnuti ili spustiti prema naprijed. Pramčano leto sastoji se od antitorzionog užeta u kombinaciji s uređajem za namatanje i strukturnog je tipa (ne skida se). Kod krmenih vjetrova dva lista tog specifičnog letnog jedra se rastvore i u leptir poziciji drže pomoću dva tanguna koji su kardan zglobom pričvršćena na podnožja traverse jarbola. Tanguni su teleskopskog tipa ( 340/540 cm) i kad se ne koriste služe kao rukohvat na krovu kabine odnosno hvatište za lifeline. Popuštanjem stražnje pripone jarbol se nagne 10 stupnjeva prema naprijed i u tom položaju fiksira pritezanjem palubnog leta podigačem palubnog letnog jedra. Naginjajem jarbola dobije se ispupčeno jedro od preko 80 kvadrata koje ima funkciju spinakera ali je za razliku od njega fiksirano na četiri točke, a po sredini cijelom visinom na (zakrivljeno) pramčano leto. To ustvari predstavlja sofisticiraniji način uobičajenog oceanskog jedrenja s dva letna jedra u leptir položaju.

 

Na ustroj jedara i filozofiju jedrenja u dobroj mjeri utječe to što HReko ima serijski hibridni pogon, dva snažna elektro motora/hidrogeneratora i značajnu količinu električne energije iz sunčevog zračenja. Pošto se vijci pod-motora uvijek vrte kad brod plovi, bilo pasivno ili aktivno, kod slabih vjetrova u provu će se koristiti glavno i letno jedro visokih performansi uz asistenciju zavjetrinskog pod-motora a ne Code 0 jedro. Struja potrebna za pogon pod-motora dolazi od solarnih ploča (cc 0,5 kW) pa se akumulatori u pravilu ne koriste (troše) kod te specifične vrste “elektrojedrenja”.

 

Pomicanjem baze pramčanog leta po poprečnoj šini dužine 2 m, upadni kut vjetra na jedro može se mijenjati do 18 stupnjeva bez da se mijenja smjer broda. Kod jedrenja u krmenom sektoru ( 135-225 stupnjeva) glavno jedro se u pravilu ne koristi.

 

Za prolazak ispod mosta ili zbog nekog drugog razloga, jarbol se radi svoje konstrukcije može u nekoliko minuta spustiti i dignuti. I po nemirnom moru.

Što Hreka čini jedinstvenim ?

Inovativni koncept stabiliteta

HReko je jedrilica za krstarenje kategorije 12 m ( 40 stopa). Funkcionalno i oblikom predstavlja hibrid trimarana i regatne jedrilice s vodenim balastom.Tom “genetskom manipulacijom” ...

 

Opširnije

Ekološki neutralan brod

Koncept ima vrlo naglašeni ekološki moment. Ako usporedimo, HReko je prosječno 40% lakši od konvencionalnih krstaša slične veličine Ima 10 puta veću mogućnost produkcije ...

 

Opširnije

Integrirani pomoćni brodić

Pomoćni brodić je tako smješten da predstavlja integralni dio krme broda. Svojom stražnjom trećinom uvučen je u poseban ‘sanduk’ na krmi HReka tako da mu produžava ...

 

Opširnije

Sponzori

HReko 1ooo je je praktički karbon neutralni brod koji u svom konceptu sadrži neke revolucionarne ideje i rješenja. Inovativni i nekonvencionalni dizajnerski pristup rezultirao je plovilom koje posjeduje brojne osobine koje iskusni nautičari cijene. U tri riječi to su: komfor, sigurnost i visoke performanse pod jedrima. Prototip jedrilice je u završnoj fazi gradnje. Ako vam je projekt HReko interesantan i u njemu bi htjeli participirati u ulozi partnera, brodograditelja, investitora ili sponzora molimo Vas da nas kontaktirate. Zahvaljujem prijateljima koji su mi do sada pomogli u ostvarivanju projekta Hreko: Steve Petrushka, Miljenko Jurasić, Leo Kvarantan, prof. Kai Bernsmann, Sergio Stojnić, Igor Šepić

 

Kontakt