Koncept

Joso Perković, dizajner i osnivač HReka: “Brod mojih snova je jedrilica dužine oko 12 m, lagana i brza pod jedrima, ima veliku inicijalnu stabilnost i jednostavno i sigurno može jedriti niz vjetar. Minimalnog je gaza i može leći na dno. Nepotopiva. Komforna, s puno električne energije i vode, uz minimalnu ovisnost o fosilnim gorivima. Pogodna za živjeti na njoj i plovidbe na velike udaljenosti”.   Takve potrebe iziskuju jednu multifunkcionalnu jedrilicu. To može biti samo brod koji je višestruki hybrid. …

 

Vidi cijeli tekst

Koncept

Joso Perković, dizajner i osnivač HReka: “Brod mojih snova je jedrilica dužine oko 12 m, lagana i brza pod jedrima, ima veliku inicijalnu stabilnost i jednostavno i sigurno može jedriti niz vjetar. Minimalnog je gaza i može leći na dno. Nepotopiva. Komforna, s puno električne energije i vode, uz minimalnu ovisnost o fosilnim gorivima. Pogodna za živjeti na njoj i plovidbe na velike udaljenosti”.

 

Takve potrebe iziskuju jednu multifunkcionalnu jedrilicu. To može biti samo brod koji je višestruki hybrid.

 

HReko ima serijski hibridni pogon (električni pogon bez mehaničkog spoja dizel motora i osovine propelera), a po formi je hibrid jedrilice modernog regatnog trupa i trimarana. Jedriličarske i plovne karakteristike nalaze se negdje između karakteristika jednotrupca i trimarana. Kombinacija ljuljnih kobilica koje imaju formu trupova malog sportskog katamarana, plovaka na bokovima koji podsjećaju na RIB plovila (rigid inflatable boat) i vodenog balasta, omogućuje da ta deset metarska jedrilica s gazom od samo 42 cm ima dvostruko veći početni stabilitet (do 25 stupnjeva nagiba) od konvencionalnih jedrilica slične veličine. Korištenjem toga koncepta i kompozita kao gradjevnog materijala, HReko je gotovo dvostruko lakši od jedrilica njegove veličine i namjene. Za vjerovati je da će se taj ‘treći’ princip stabiliteta u budućnosti češće koristiti jer ima poznate odlike višetrupaca kao što su manja težina, minimalni gaz i izraženi početni stabilitet, a zapravo je jednotrupac s velikim integralnim prostorom i ‘normalnom’ širinom trupa. Radi takvog koncepta brod je praktički nepotopiv i za razliku od višetrupaca sam se može ispraviti kod eventualnog prevrtanja.

 

Svojom mogućnošću pretvaranja značajne količine sunčevog zračenja i vjetra u električnu energiju i manjom potrošnjom za poriv jer je lakši, HReko se uvjetno može proglasti ekološki neutralnim plovilom. Propeleri elektromotora će se kod HReka uvjek okretati, bilo pasivno ili aktivno. Kod slabih vjetrova korištenjem snage elektromotora od samo nekoliko stotina W brzina broda se može povećati za dodatna dva čvora.
Koncept pomične snasti je pokušaj da se jedrenje niz vjetar olakša, da se ne koriste uobičajena jedra kao sto su spinaker i genaker, a da se značajno ne izgubi na efikasnosti. To je ustvari tradicionalno jedrenje niz vjetar s prednjim jedrima u leptir formaciji samo je korištenjem modernih materijala, uredjaja za namatanje i savitljivog (tekstilnog) leta moguće dobiti 80 kvadrata ispupčenog jedra koje se lako kontrolira iz kokpita i namata poput genove.

 

Slijedeća inovacija na HReku je pomoćni brodić tipa RIB koji se stražnjom trećinom uvuče u krmeni dio broda tako da ostatak u plovidbi pedstavlja integralni dio trupa. To donosi nekoliko pogodnosti. Rješava poznati problem transporta pomoćnog brodića, produžava vodenu liniju broda i u luci služi kao mostić na rivu. Veliki moment uzgona (2 m3 zraka) kao i pogodan smještaj značajno doprinose sigurnosti broda.
Plovci po gotovo cijeloj dužini bokova, osim svoje funkcije da doprinose stabilitetu broda, predstavljaju konstruktivni dio oplate i ukrućuju trup. U stražnjem dijelu plovaka smješteni su tankovi vodenog balasta koji s ljuljnim kobilicama istog volumena i dijagonalnim sistemom prepumpavanja doprinose oko 25% ukupnom stabilitetu broda. Većim dijelom su prekriveni 10 cm debelom polietilenskom spužvom koja značajno preuzima ulogu bokoštitnika.

 

HReko 1000 sa svojih 30,4 poena ima B kategoriju (STIX vrijednost). Nedostaje mu jos samo 2 poena da bi imao A kategoriju (Unlimited Ocean). Duži i teži model HReko 1200, dizajniran za jedrenje ‘oko svijeta’, koji je 12 m dug (14,4 s tenderom), širine oko 5 m i istisnine 6,5 t će imati A kategoriju.

Što Hreka čini jedinstvenim ?

Inovativni koncept stabiliteta

HReko je jedrilica za krstarenje kategorije 12 m ( 40 stopa). Funkcionalno i oblikom predstavlja hibrid trimarana i regatne jedrilice s vodenim balastom.Tom “genetskom manipulacijom” ...

 

Opširnije

Ekološki neutralan brod

Koncept ima vrlo naglašeni ekološki moment. Ako usporedimo, HReko je prosječno 40% lakši od konvencionalnih krstaša slične veličine Ima 10 puta veću mogućnost produkcije ...

 

Opširnije

Pomična snast

HReko je prvenstveno zamišljen za iskusnije jedriličare starije dobne skupine, minimalan broj posade ili samce koji žive brod i more. Snast i rukovanje jedrima su optimalizirana ...

 

Opširnije

Integrirani pomoćni brodić

Pomoćni brodić je tako smješten da predstavlja integralni dio krme broda. Svojom stražnjom trećinom uvučen je u poseban ‘sanduk’ na krmi HReka tako da mu produžava ...

 

Opširnije

Sponzori

HReko 1ooo je je praktički karbon neutralni brod koji u svom konceptu sadrži neke revolucionarne ideje i rješenja. Inovativni i nekonvencionalni dizajnerski pristup rezultirao je plovilom koje posjeduje brojne osobine koje iskusni nautičari cijene. U tri riječi to su: komfor, sigurnost i visoke performanse pod jedrima. Prototip jedrilice je u završnoj fazi gradnje. Ako vam je projekt HReko interesantan i u njemu bi htjeli participirati u ulozi partnera, brodograditelja, investitora ili sponzora molimo Vas da nas kontaktirate. Zahvaljujem prijateljima koji su mi do sada pomogli u ostvarivanju projekta Hreko: Steve Petrushka, Miljenko Jurasić, Leo Kvarantan, prof. Kai Bernsmann, Sergio Stojnić, Igor Šepić

 

Kontakt